Створення та впровадження
на Національному рівні 
професійних стандартів діяльності
фахівців з оцінювання

Создание и внедрение
на Национальном уровне 
профессиональных стандартов деятельности
специалистов по оцениванию

Development and Implementation
at the National Level of 
Professional Standarts Portfolio
for Evaluation